Employer branding scan

Employer branding is een enorm moeilijk onderwerp. Doe je het goed, pluk je er als organsitie de vruchten van in de vorm van goed personeel, wat uiteindelijk weer goed werk levert voor jouw klanten. Maar het is enorm moeilijk te kwantificeren. Want het is niet een eenzijdige actie vanuit marketing of HR, maar een samenwerking van beide discipline.

Wij hebben een uitgebreide employer branding scan ontwikkeld die zich focesd op 4 kwadranten:

HR beleving
Marketing beleving
HR tooling
Marketing tooling

Employer branding scan

Het idee hier achter is te achterhalen waar de gaps zitten tussen wat jullie binnen doen of vinden en wat zich naar buiten uit? Wat zij de sterke en zwakke punten en waar liggen de kansen en bedreigingen.

Ons advies is altijd om deze scan door minimaal 2 collega’s, één met de HR pet en de andere met de marketing pet, in te laten vullen. Dit geeft een veel breder gebalanceerd beeld.

Het is een zeer uitgebreide scan dus sta eerst even op, loop een kort rondje om je hoofd even leeg te maken. Ga weer zitten, vergeet niet iets te drinken te pakken, hydrateren is belangrijk en

Stap 1 van 5 - HR Beleving

HR beleving

De volgende vragen hebben betrekking op de medewerkersbeleving van het uitgezette HR beleid.
1) Wij zijn een lerende organisatie(Vereist)
Helemaal oneensOneensNeutraalEensVolledig eens
Helemaal oneensOneensNeutraalEensVolledig eens
Helemaal oneensOneensNeutraalEensVolledig eens

5) Onze organisatie is maatschappelijk betrokken(Vereist)
Helemaal oneensOneensNeutraalEensVolledig eens
Helemaal oneensOneensNeutraalEensVolledig eens
Helemaal oneensOneensNeutraalEensVolledig eens

9) De leiderschapsstijl van het management en de directie in onze organisatie laat medewerkers tot bloei komen(Vereist)
Helemaal oneensOneensNeutraalEensVolledig eens
Helemaal oneensOneensNeutraalEensVolledig eens
Helemaal oneensOneensNeutraalEensVolledig eens

13) Mensen voelen zich bij ons verbonden met elkaar en/of de organisatie(Vereist)
Helemaal oneensOneensNeutraalEensVolledig eens
Helemaal oneensOneensNeutraalEensVolledig eens
Helemaal oneensOneensNeutraalEensVolledig eens

17) Mensen in onze organisatie voelen zich gezien en gewaardeerd(Vereist)
Helemaal oneensOneensNeutraalEensVolledig eens
Helemaal oneensOneensNeutraalEensVolledig eens
Helemaal oneensOneensNeutraalEensVolledig eens

21) In onze organisatie is er ruimte voor mensen om zichzelf te zijn en het andere geluid te laten horen(Vereist)
Helemaal oneensOneensNeutraalEensVolledig eens
Helemaal oneensOneensNeutraalEensVolledig eens
Helemaal oneensOneensNeutraalEensVolledig eens
  • Maatschappelijke betrokkenheid
  • Open en veilige werkplek
  • Erkenning en waardering
  • Inspirerend leiderschap dat mensen laat groeien en bloeien
  • Opleiden & Ontwikkelen
  • Verbondenheid tot en met elkaar
Open chat
1
Hey! ???? Kunnen we je helpen?