ai-foto-artikel2

AI, review na ruim een jaar

Het afgelopen jaar zijn we getuige geweest van een ware ommekeer in de wereld met de massa-acceptatie en integratie van AI. In dit artikel nemen we je mee in de belangrijkste ontwikkelingen en bieden we een blik op de toekomst waarin AI ons werk en leven blijft hervormen.

Denk eens terug aan hoe we vorig jaar keken naar AI. Toen was de technologie al veelbelovend, maar nu, met spelers als ChatGPT, Jasper AI en Midjourney, en de lancering van Googles Gemini is het een realiteit die we niet meer kunnen negeren. Wat is er veranderd en wat staat ons nog te wachten?

Ontwikkelingen in het afgelopen jaar

Verbeteringen in taalmodellen en beeldverwerking hebben voor doorbraken gezorgd die onze manier van werken hebben veranderd. Maar vooral ook het tempo waarmee de verschillende AI tools zich ontwikkelen is ongekend. Waar je het vorig jaar nog nauwelijks een video kon noemen is het inmiddels niet van echt te onderscheiden. Kijk alleen al naar de video’s die Sora genereert:

NOS over Sora en AI

Ethiek en verantwoordelijkheid in AI

Naarmate AI steeds meer integraal deel uitmaakt van ons werk en leven, wordt de kwestie van ethiek en verantwoordelijke inzet steeds belangrijker. We hebben gezien hoe organisaties en overheden beginnen met het stellen van richtlijnen om ervoor te zorgen dat AI-technologieën eerlijk, transparant en met respect voor privacy worden gebruikt. De vraag is wel hoe snel deze instanties mee kunnen?

De Europese Unie heeft als voorloper en ook met als doel het goede voorbeeld te geven onlangs een wetsvoorstel ingediend dat streeft naar strenger toezicht op het gebruik van kunstmatige intelligentie. Dit voorstel, bekend als de AI-verordening, heeft als doel om duidelijke richtlijnen en regelgeving te introduceren die de ontwikkeling en inzet van AI-systemen veiliger en transparanter maken. Het richt zich met name op het identificeren en verminderen van de risico’s die gepaard gaan met AI, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan toepassingen die een hoog risico vormen voor burgerrechten en privacy. De verordening stelt onder andere strenge eisen aan transparantie, risicobeheer, en gegevensbeveiliging voor alle bedrijven en organisaties die AI-technologie ontwikkelen of gebruiken binnen de EU. Daarmee wil de EU niet alleen haar burgers beter beschermen, maar ook het algemene vertrouwen in AI-systemen vergroten.

Strengere Controle van Google op AI Stukken

Google heeft recentelijk aangegeven strengere controles te zullen hanteren op AI-gegenereerde content. Ironisch genoeg gebeurd dit door middel van hun eigen AI, Gemini. Google geeft aan dat deze verscherpte controle is bedoeld om de kwaliteit en betrouwbaarheid van informatie te waarborgen, zeker nu AI-toepassingen steeds vaker worden ingezet om content te produceren. Met deze maatregel beoogt Google niet alleen de hoeveelheid misleidende en onnauwkeurige informatie te verminderen, maar ook transparantie te bevorderen in de wijze waarop AI-tools worden gebruikt bij het creëren van content. 

Voor de dagelijkse praktijk betekent dit dat de rol van de mens nog steeds belangrijk is. Het is een open deur, maar het is altijd van belang inhoudelijke controle uit te voeren. In feite niet anders dan het controleren van van je collega.

De rol van de Mens

Voor medewerkers in hun dagelijkse werk betekent dit een kans op verbeterde efficiëntie en productiviteit. AI-tools kunnen repetitieve taken automatiseren, waardoor medewerkers meer tijd krijgen om zich te concentreren op werkzaamheden die meer waarde toevoegen en menselijke inzicht vereisen. Dit kan leiden tot een meer bevredigend werkleven, waarbij creativiteit en strategisch denken worden gestimuleerd. 

Daarnaast biedt de integratie van AI in het dagelijks werk ook kansen voor professionele ontwikkeling; werknemers kunnen nieuwe vaardigheden leren gerelateerd aan AI en technologie. Echter, het vereist ook aanpassing en soms omscholing, waarmee organisaties rekening moeten houden om hun teams te ondersteunen in deze transitie. 

Wat ons betreft ligt de sleutel tot succes in het balanceren van AI-mogelijkheden met menselijke vaardigheden, om zo een synergie te creëren die zowel de medewerker als de organisatie ten goede komt.

Toekomstverwachtingen

De verwachting voor de komende 12 maanden op het gebied van AI is gericht op verdere groei en integratie in diverse sectoren. Wij anticiperen op de ontwikkeling van meer geavanceerde AI-technologieën die niet alleen processen zullen stroomlijnen en optimaliseren, maar ook nieuwe mogelijkheden zullen openen voor innovatie en creativiteit in het werk. Zo zal de focus waarschijnlijk blijven liggen op het verbeteren van personalisatie in diensten en producten, wat bijdraagt aan een verhoogde klanttevredenheid. 

Daarbij is er een groeiende aandacht voor het ethisch gebruik van AI, wat leidt tot strengere regelgeving en standaarden om discriminatie, privacy schendingen en andere ethische issues aan te pakken. Voor werknemers betekent dit een voortdurende aanpassing aan de snel veranderende technologische omgeving, met een nadruk op levenslang leren en flexibiliteit. Organisaties zullen waarschijnlijk investeren in het opleiden van hun personeel en het creëren van een cultuur die openstaat voor verandering om deze nieuwe technologieën te omarmen.

 

Content kalender 2024

Hoe heet je?(Vereist)
Prima als je mij meer nuttige marketing informatie wilt geven(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vorige Blog
Hoe kan marketingdenken het onboardingsproces versterken?
Volgende Blog
De P van Product in Employer Branding

Content kalender 2024

Hoe heet je?(Vereist)
Prima als je mij meer nuttige marketing informatie wilt geven(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Open chat
1
Hey! ???? Kunnen we je helpen?